turismus [-iz-] (dř. též -ism), -mu m. publ. turistický cestovní ruch; turistika: organizace, rozvoj t-u