umělý příd. 1. vzniklý jinak než přirozenou, obvyklou cestou, konaný zásahem, činností člověka (op. přírodní 2, přirozený 2): u-é květiny dělané; u-é kluziště; u-é světlo; u. chrup; u-á kůže, kožišina imitace; u-á rohovina galalit; u-á hmota plastická (chem.); u. kaučuk, u-á pryskyřice, u-é vlákno syntetické (chem., tech.); u-é pokrmové tuky; u-á hnojiva průmyslová, strojená 2 (zeměd.); text. u-é hedvábí ze surovin chemicky (synteticky) vyrobených; tech. u-á paliva; u-á barviva; stav. u. kámen vyrobený z maltoviny n. z betonu s příměsí kamenných úlomků (např. teraco); hut. u-é stárnutí oceli záměrné, vyvolané vyšší teplotou; hvězd., let. u. horizont, obzor (v přístroji) vodorovná zrcadlící se plocha (např. rtuť v misce) k měření výše hvězd ap.; (v letadle, kosmické lodi ap.) zařízení označující jejich polohu ke skutečnému horizontu; raket. u-é kosmické těleso vypuštěné do prostoru mimo Zemi; u-á družice vynesená raketou na oběžnou dráhu a obíhající po ní bez pohonu; odb., jaz. u. jazyk utvořený nově z prvků přirozených jazyků (např. esperanto, ido); soustava symbolů a znaků sloužící zprav. k vědeckým účelům (např. symbolika chemická, matematická, jazyk logiky ap.); u-é slovo (v smluvené řeči) složené z písmen, číslic ap., jejichž spojení nedává zdánlivě smysl; bot. u-é (rostlinné) společenstvo vytvořené člověkem (např. smrčiny v nížinách); bot., zool. u. systém rostlin, živočichů nevyjadřující vývojové vztahy; med. u-é dýchání (při zástavě dechu ap.) prováděné postiženému jinou osobou; u-á výživa kojenců jinou potravou než mateřským mlékem; u-á výživa dospělých jinou cestou než ústy, zprav. infúzí do žíly; biol. u-é opylování, oplození provedené mechanickým způsobem (nikoli přirozeně); u. výběr záměrně prováděný chovatelem; zeměd. u-á líheň kuřat; u-á kvočna 2. vztahující se k poezii tvořené školenými, profesionálními básníky (op. lidový 1, národní 4): u-é písně, balady; u-á epika 3. umělecky provedený; umělecký 2: u-á výzdoba průčelí; u-é vyšívání 4. řidč. dovedně, obratně pracující; dovedný, obratný 1, zručný: u-á ruka; u-é prsty; u-é pero; přísl. uměle: u. vyrobená hmota; – u. vytvořená poezie; – u. provedená řezba; podst. umělost v. t.; v. též neumělý