Nalezeno 24 heslových statí.

figurální

…apunktu; (nyní) chrámový vícehlasý zpěv s instrume…lním doprovodem; f. zpěv vícehlasý, f. mše využíva…

fuga

…u rovností všech hlasů: f. dvojhlasá, trojhlasá i vícehlasá; Bachovy fugy; fugový, fugální příd.: f-…

harmonika

[-ny-], -y ž. (z něm. driv. řec.) 1. vícehlasý jazýčkový hudební nástroj, určený původně jen k dopro…

imitace

…přísné n. volné napodobení tématu jiným hlasem ve vícehlasé (zejm. polyfonní) hudbě; imitační, řid…

imitovati

…ované čínské výrobky; hud. imitující hlas hlas ve vícehlasé skladbě, jenž napodobí téma (motiv), kt.…

kondukt

…niž. pohřební průvod: vést k. (Her.) 2. hud. druh vícehlasé středověké skladby; (u varhan) cínová ro…

madrigal

…ní Itálii jako text k písňové hudební formě; hud. vícehlasá, převážně vokální skladba světského obsa…

madrigalista

…í m-é pěvecký soubor pěstující renesanční a starý vícehlasý zpěv

*mnohozpěv

, -u m. (6. j. -u) vícehlasý, sborový zpěv (Jir.)

moteto

…roup., Wint.), -a s. (6. j. -u) (z it.) hud. pův. vícehlasá církevní skladba bez doprovodu, později …

nástup

…, při poplachu ap.); hud. začátek nového hlasu ve vícehlasé skladbě; znamení, kt. dává dirigent k to…

nearistotelovský

…logiky s více než dvěma pravdivostními hodnotami; vícehodnotová

organum

, -na s. (z lat. driv. řec.) hud. nejstarší forma vícehlasého zpěvu, kde hlasy postupují souběžně

partitura

[-tytú-], -y ž. (z it.) hud. notový zápis vícehlasé skladby, v němž má každý hlas n. skupina hlasů s…

pohyb

…idný, rychlý, pomalý p.; p. hlasů postup hlasů ve vícehlasé skladbě; ekon. p. peněz 4. stálá změna, …

stolička

…část upevnění kolejnice na pražec 3. široký zadní vícehrotý zub, molár (anat.): bolavá s. 4. slang.

střední

mezzosoprán n. baryton; v instrumentální skladbě vícehlasé vnitřní hlasy; stav. s. vozovka pro prům…

tenor

…(třetí) hlas ve čtyřhlasu 3. (z lat.) (v starších vícehlasých skladbách) hlas, kt. je nositelem zákl…

vícehlas

, -u m. (6. j. -e, -……dvou n. více hlasů; vícehlasý (*-hlasný …. v. zpěv; přísl. vícehlase, vícehlasně: v. zpívat; podst. vícehlasost, -i ž.: v. v řecké hudbě

vícehlavý

příd. mající několik hlav: v. drak; žert. v. kolega (Ner.) vystupující pod několika jmény

vícehodinový

(*vícehodinný Ner.) příd. trvající více hodin, než je obvyklé; několikahodinový: osmihodinová i v-á …

vícehodnotový

příd. filos. v-á logika nearistotelovská, nearistotelská

vícehonný

příd.: zeměd. v. osevní postup o více honech

vícestranný

…uva; v-á spolupráce; zast. v-é hospodaření (Hol.) vícehonný osevní postup (zeměd.); přísl. vícestr…