vžitý, vžilý příd. takový, kt. se vžil (ve význ. 3); obvyklý: v. zvyk; v-á tradice; v-lý předsudek; porušit v. pořádek ustálený; v-á vnitřní kázeň; podst. vžitost (*vžilost Ath.), -i ž.