výchoz, -u m. (6. j. -u) geol. místo, kde hornina vystupuje na povrch: v. usazenin, rudné žíly