výměra, -y ž. 1. výměr 1: veř. spr. v. důchodu; práv. v. trestu 2. (též řidč. ob. vejměra Jir.) velikost (plochy) určená měřením; rozloha 1: v. bytu; v. pozemku; tři lány v-y (Hol.)