výpust, -i ž. (mn. 3. -em, -ím, 6. -ech, -ích, 7. -mi) odb. vypouštěcí zařízení, otvor ap.: hut. v. surového železa, oceli; v. strusky; vod. stav. kanalizační v.; rybn. rybniční v.