valach, -a m. (mn. 1. -ši, -chové, 6. -ších) 1. (v horách jihovýchodní Moravy a Slovenska) pastýř, zejm. ovcí: zasedl na kolibě mezi v-y (Jir.); pásli ovce v-ši (koleda) 2. vykleštěný hřebec: grošovatý v.; poštovský v. (Kosm.); řidč. expr. pást v-y (Hol.) (čast. koníčky) (zvl. o dětech) ležet na břiše; ob. expr. má ho rád jak v. hříbě nerad 3. ob. expr. lenoch: bude to v. a švindlař (Rón); expr. zdrob., zvl. k 2, valášek, -ška m. (mn. 1. -škové, -šci, 6. -šcích); valach, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -ších) zeměd. zast. mlýnek na čištění lněného semene