vergl, -u m. (z něm.) 1. zast. ob. kolovrátek 2, flašinet (ob.): hudba verglu (Kosm.); hrát na v. (V. Mrš.) 2. ob. hanl. (starý, rozbitý) stroj 1: bylo s tím verglem kumšt jezdit (R. právo)