virus, -u, vir, -u m. (z lat.) biol. infekční činitel submikroskopických rozměrů, schopný se rozmnožovat v živých biochemicky aktivních buňkách; virový, řidč. virusový příd.: med., zvěr. v-á infekce, chřipka, encefalitida; odb. v-á choroba viróza