vnímati (*vjímati Opol.) ned. (co) 1. postihovat smysly, rozumem; chápat 2: v. smysl řeči; díval se jen a nic nevnímal; psych. vnímání proces uvědomování si skutečnosti prostřednictvím smyslů, percepce *2. do sebe přijímat: Labe, které vnímá Cidlinu a Jizeru (Ner.)