vokální (*vokálný Šmil.) příd. 1. týkající se zpěvu: v. hudba s převahou zpěvu (op. instrumentální I); v. mše zpívaná 2. jaz. k vokál: v. harmonie; přísl. vokálně