vokalisace [-za-], vokalizace, -e ž. (z lat. zákl.) vokalizování 1. jaz. změna něj. hlásky v samohlásku (vokál): podlehnout v-i; v. jerů 2. jaz. vkládání samohlásky mezi souhlásky, připojování samohlásky k souhlásce: v. (neslabičných) předložek, předpon (např. ve, ve-) 3. hud. správné tvoření samohlásek při zpěvu; vokalisační, vokalizační příd.