volati ned. 1. (~; na koho) silným hlasem se ozývat, velmi hlasitě, silně mluvit, zvl. k někomu vzdálenému: bylo slyšet něčí volání; děti volaly na matku; volali na sebe přes ulici; hlas volajícího na poušti (bibl., přen.) marně, bez odezvy o něco usilujícího; přen. děsivé volání sirén houkání; jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá (přísloví) špatné jednání vyvolává podobnou reakci 2. (o někt. ptácích) ozývat se hlasem pro ně příznačným: křepelka volá pod mezí; volání sýčka 3. (koho, 4. p.) (silným) hlasem vyzývat k něj. jednání; přivolávat 1: v. sousedy na pomoc; poněk. kniž. v. obecenstvo k pořádku; přen. povinnosti nás volají; jaro volá do přírody vábí; naslouchám volání divočiny (Včel.) 4. (koho, 4. p.) ústně n. jiným způsobem vyzývat k dostavení se; přivolávat 1: v. syna k nemocné matce; v. lékaře k nemocnému povolávat; v. policii k havárii; v. k soudu za svědka předvolávat, obesílat; byl volán na národní výbor 5. též dok. (koho, 4. p., řidč. komu; ~) vyzývat, vyzvat někoho k telefonickému hovoru; telefonicky mluvit s někým; telefonovat: proč jste nevolali?; zítra tě (řidč. ti) budu v.; volal domů, že přijde později; pošt. volání úkon, kt. se dosahuje telefonického spojení: volající, volaný (telefonní) účastník 6. (po kom, čem; oč; kam) usilovat (výzvami, upozorňováním ap.) o dosažení něčeho; domáhat se (čeho), horlit 1; kniž. (~; po čem) toužit 1, dychtit: v. po nápravě; to volá o pomstu; – kniž. dalekáť cesta má, marné volání (Mácha); srdce volající po lásce (Merh.) 7. (koho, 4. p., jak; na koho jak) oslovovat (koho, 4. p.), nář. a sloven. (koho, 4. p., jak) jmenovat 3: v. lidi křestním jménem; takhle volají děti na rodiče (Třeb.); – nář. a sloven. volají mne Verunka (Něm.) 8. nář. chodit na schůzku, za děvčetem: přijít k okýnku v. (Jir.); volati se ned. 1. nář. jmenovat se: jak se volá jeho dědina (Ben.) †2. (ke komu, čemu) dovolávat se někoho, něčeho: v. se ke právu (Prav.); volám se k našemu přátelství (Vlč.) ○ předp. do-, do- se, na- (se), od-, od- se, po-, pro-, před-, při-, roz-, roz- se, s-, vy-, za-, z- (poz-); nás. volávati