vstoupiti dok. (3. mn. -í, rozk. vstup) 1. (kam; ~) chůzí, krokem se dostat, zprav. dovnitř něčeho, do něj. prostoru vůbec; vejít 1: v. do pokoje; v. do dveří; zaklepal a vstoupil; vstupte!; račte v.; v. na loď, do auta; neopatrně v. do jízdní dráhy vkročit; v. na most; v. na práh stoupnout; v. po letech opět na rodnou půdu, zprav. přen. vrátit se do vlasti; v. do pozadí (Svět.) ustoupit; v. někomu do cesty (na cestu R. Svob.), přen. stát se překážkou; přen. slunce okny vstoupilo dovnitř (A. Mrš.); vstoupili jsme do posledního roku války; publ. v. do dějin stát se historicky důležitým; neodvážit se někomu v. (čast. přijít) na oči 2. (kam) dostat se dovnitř něčeho vůbec; vniknout: slzy jí vstoupily do očí stouply; červeň jí vstoupila do tváře; přen. ani na mysl mu nevstoupilo (Herrm.) nenapadlo ho; vzpomínka vstoupila mu na mysl (Mach.) 3. (do čeho; kniž. več) stát se členem něj. společenství, prostředí, poměru ap.: v. do služby; v. do armády; v. do strany; v. do kláštera; v. do manželského stavu, ve stav manželský, do manželství; poněk. zast. v. do školy, na universitu; v. do učení nastoupit; ust. spoj. v. s někým ve spojení, ve styk navázat s ním spojení; zast. v. s někým (Vanč.), proti někomu (Pal.) ve spolek; v. (s někým) v přízeň a v přátelství (Jir.) 4. (do čeho; kniž. več) zahájit něj. činnost n. období; začít působit, účinkovat: v. do války; celý policejní aparát vstoupil v činnost; v. do opozice; v. do výslužby (Krásn.) odejít; – zákon vstoupil v platnost; chem. v. do reakce účastnit se jí 5. poněk. zast. dostat se chůzí, krokem na vyšší místo; řidč. dostat se do vyšší polohy vůbec; vystoupit: v. na vršek (Něm.); v. na trůn (Něm.) nastoupit; – řidč. dým vstoupil do výše (Jir.) vznesl se; modlitba k nebesům vstoupila (Svět.) 6. řidč. poněk. zast. zvýšit se, zvětšit se: vstoupil počet vyvolených (Herb.); cukr vstoupil v ceně (Havl.) stoupl 7. řidč. poněk. zast. předstoupit 1: v. (s básní) před "obecenstvo" (Ner.) 8. řidč. poněk. zast. postavit se 1, našlápnout 1: v. na nohu (Svět.); ned. vstupovati, vstoupati