vymýtiti dok. (3. mn. -í, rozk. -myť, trp. -cen) (co) 1. k mýtiti: v. les vykácet; v. křoví vysekat; – vymýcená paseka 2. odstranit 2, vyhubit, vy hladit (něco nežádoucího): v. militarismus; v. zbytky fašismu; v. nepěkné jevy z veřejného života; v. ze svého srdce hořkost (Vach.); v. sobectví; ned. vymycovati