vypeskovati dok. 1. kniž. a nář. (koho, 4. p.; *komu Kun.) peskováním pokárat; vyhubovat 1, vyplísnit: v. žáka pro neposlušnost; někdy je třeba v., když s ním není k vydržení (Něm.); sám sobě v. *2. v. si (co na kom) peskováním si získat, vymoci: co si na vás vypeskuju? (Hál.)