vzdělavatel (†vzdělatel Jg., *vzdělavač Mach.), -e m. (vzdělavatelka, -y ž., řidč., Ner., Svět.) kdo vzdělává: v. mládeže, lidu; v. v Sokole; – poněk. zast. a kniž. v. polí; pověsti nalezly svého v-e Homéra (Lum.) upravovatele; – zast. nauka tato (heraldika) čeká na svého v-e (Pal.) tvůrce