Nalezeno 15 heslových statí.

k

…jít k rozumu umoudřit se; přijít k vědomí, k sobě vzpamatovat se; hlásit se k slovu, přen. chtít se …

lek

…, uleknutí: zůstat lekem bez sebe; strnout lekem; vzpamatovat se z leku; rozstonat se z leku; v prvn…

leknouti

… se hned lekne; lekla se o dosavadní klid (Jir.); vzpamatovat se z leknutí ○ předp. v. lekati I krom…

nabýti

…y zvítězit; n. dechu vydechnout; n. vědomí, ducha vzpamatovat se; n. rozumu umoudřit se; n. svobody,…

omráčení

…brat se, procitnout z o. 2. expr. ohromení, úžas: vzpamatovat se z o.; v. též omráčiti

pohroma

…řských pohrom; vyjít, vyváznout z něčeho bez p-y; vzpamatovat se z p-y; odvrátit, přežít, utrpět těž…

pomníti

…er.); to dobře pomněl (Wint.); †pomníti se dok. vzpamatovat se: děvče, co mluvíš, pomni se (Wint.)…

probrati

… n. duševního stavu (spánku, mdloby, nemoci ap.); vzpamatovat se, vytrhnout se: p. se ze sna procitn…

uděšení

…. kniž. náhlé, silné zděšení: volat v u. (Třeb.); vzpamatovat se z u.; v. též uděsiti, u. se

úlek

…í, uleknutí: prudký, překvapivý ú.; strnout ú-em; vzpamatovat se z ú-u; potlačit ú.; ztuhnout v ú-u

upamatovati

…; nedovedu se už (na to) u. 2. řidč. poněk. zast. vzpamatovat se: upamatovav se běžel odtud (Lum.)

usmysliti si

…dělat (Havl.) †5. u. sobě myšlenkově se vzchopit, vzpamatovat se: když národ náš sám v sobě vzdělaný…

vz-

…t se, vzmoci se (z ponížení); vzpružit (z únavy); vzpamatovat se (ze mdlob), vzmužit (i zmužit) se; …

zberchat se

dok. nář. (z čeho) vzchopit se 1, probrat se 3, vzpamatovat se 1, 2: z. se ze spaní (Lid. nov.); (že…

zotaviti

…idč. (z čeho) vrátit se do pův., žádoucího stavu; vzpamatovat se 2, vymanit se 1: z. se z úleku; prů…