zákusek, -sku m. (6. mn. -scích), řidč. zákuska, -y ž. 1. co se jí samostatně (mimo hlavní jídlo) zvl. k čaji, vínu ap. (např. dorty, řezy, chlebíčky ap.): mísa se z-y; nabídnout víno a z-y; masitá z-ka (Staš.) 2. řidč. jídlo podávané po hlavním jídle; dezert: po španělských ptáčcích přinesla hospodyně k z-u koláč (Herrm.); ovoce jako z. po obědě *3. přesnídávka n. jiné malé občerstvení: neračte pohrdnout skrovným z-em (Čech); expr. zdrob. k 1 zákuseček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)