záplava, -y ž. 1. zaplavení, zaplavování; velké množství vody zaplavující kraj; zátopa: hráz proti z-ě; z. z rozvodněných řek potopa; zúrodňující z-y Nilu; přen. z. krve (Vanč.); z. v očích (Herrm.) mnoho slz; vod. stav. rozlití vody při povodni, protržení hráze ap., inundace 2. velké množství, velký počet, velká míra; spousta 1: z. borůvek v lese; z. dopisů čtenářů redakci; z. řečnických frází lavina; z. překrásných vlasů (Maj.); z. událostí (Ner.); z. slunečního jasu (Čech); z. obecné zhouby (Jir.); z. mateřské lásky (Baar) 3. poněk. zast. červánky 1; červená záře na obloze vůbec: mdlá z. na večerním nebi (Svět.); – dvůr hořel jedním plamenem a z. rozlila se po večerním nebi (Jir.); přen. polila se tvář ohnivou z-ou (Herrm.) ruměncem