záviseti ned. (3. mn. -í, -ejí, přech. přít. -e, -eje) (na kom, čem; poněk. zast., dnes nevh. od koho, čeho Vrchl., Řez.) být odkázán na něčí pomoc, být něčím podmíněn: z. na rodičích; všecko závisí na okolnostech záleží; na mně to nezávisí; na tom závisel život mnoha lidí; nás. závisívati