zažíti dok. (1. j. -žiji, rozk. -žij, min. -žil, trp. -žit, přech. min. -živ) 1. (co) strávit I 4, prožít I 1 (čas): vánoce, nejsmutnější, jaké kdy zažil 2. (co) stát se účastníkem něčeho; zakusit 1, poznat 2, procítit I, prožít I 2: z. mnoho příhod, starostí; zažil dvě války; co zažili při bouři strachu; z. překvapení, leknutí; já si taky zažil svoje měl jsem hodně starostí 3. (co) strávit I 1 (pokrm): přeji dobré zažití; tak tu hořkou pilulku zažil, přen. (Havl.) přečkal tu nepříjemnost; přen. expr. duševně zpracovat: z. učební látku †4. (co) sníst: vzala jablko a s laskominou je zažila (Něm.) *5. (čeho) užít v plné míře: dosyta lid zažil radovánek (Janda); ned. zažívati