zajistiti dok. (3. mn. -í, rozk. -jisti, -jisť, trp. -štěn) 1. (co; co komu) způsobit, aby se něco stalo n. zůstalo jistým, nepochybným, pevným; zaručit; (co, koho) předem najisto (zamluvením) opatřit; zabezpečit 1: z. právo na práci každému občanu; usilovat o zajištění míru; z. si první místo v soutěži, nová kniha si zajistila úspěch; muž s dobře zajištěnou existencí; – z. dětem místo ve vlaku; z. si letenku; z. hřiště pro utkání; organizačně dobře zajištěná akce; z. ústup vojska; z. hospodářskou spolupráci s dalšími zeměmi; z. dodávky, odbyt výrobků; z. stroje pro nový podnik; hovor. z. si brigádníky; nemít zajištěného zástupce; odb. zajištění (v zahraničním obchodě) pojištění pojišťovnou převzatého rizika u jiné pojišťovny (zajišťovny); voj. z. jednotku (hlídkami, zbraněmi ap.); bojové zajištění 2. (co, koho) učinit pevným, pevně držícím, bezpečným; pojistit 1, zabezpečit 2: dobře z. lešení; z. dveře, aby se neotevřely; z. kameny kola vozu zaklínit; z. důlní stěny podpěrami zpevnit; tech., voj. z. zbraň zamezit pojistkou náhodné spuštění kohoutku; horol. z. lanem (před pádem) 3. (koho, 4. p.; ~) (hmotně) zabezpečit 1, zaopatřit: slušně zajištěna šla do chalupy ke své sestře (John); z. se na stáří; hmotné zajištění učitelů 4. (koho, 4. p.; ~) vzít pod dohled, do vazby; zadržet 3: z. výtržníky; z. nebezpečného zloděje; expr. chci si vás dnes z. pro sebe získat 5. kniž. a poněk. zast. (co) potvrdit 2, zaručit: zajistíš nám, že nebudem platit pokuty (Vrchl.); z. pravdu (Jir.) 6. mysl. k jistiti 4: srnec zajistil; zajistití se dok. 1. (proti čemu) pojistit se, zabezpečit se: (Evropa) zajistí se proti Spojeným státům (Naše d.) *2. ujistit se 1, ubezpečit se 1: "nejdéle v deset (budou boty spraveny)," zajistil se (Čap.-Ch.); ned. zajišťovati, z. se