zběsilec, -lce m. zběsilý člověk; zuřivec: horda z-ů; běhat a křičet jako z.