zkrat, -u m. (6. j. -u) elektr. nežádoucí spojení vodičů různého napětí (tzv. krátké spojení, spojení nakrátko): jednofázový, dvoufázový, třífázový z.; zemní z.; horn. větrní z., z. větrů zkrácená nežádoucí cesta větrného proudu v dole, krátké spojení větrů