zmateční, zmatečný příd. 1. čast. zmatečný zmatený, popletený 2: z-é zprávy; poněk. zast. z-ý shon (Štech); z-í rána (Mach.) 2. práv. právně chybný, neplatný: dř. z. správní akt nulitní; zmateční stížnost uplatňující zmatečnost řízení a domáhající se zrušení rozsudku; přísl. zmatečně: den je udán z. (Pal.); podst. zmatečnost, -i ž.: z. zpráv; – práv. dř. z. soudního řízení, rozsudku porušení zákona, pro kt. se příslušný procesní úkon n. samo řízení (rozsudek) stává neplatným