zohledňovat [s-o- i zo-] ned. úř. slang. k zohlednit