zohlednit [s-o- i zo-] dok. úř. slang. (co) vzít ohled (ve význ. 1) na něco: určitá specifika byla zohledněna (Hosp. nov.)