Gomora, -y ž. bibl. město zničené ohněm pro prostopášnost jeho obyvatel; přen. místo neřestí: tam byla Sodoma a G.; gomorský příd.