večerníček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách) 1. expr. zdrob. k večerník: senzacemilovný v. (Sez.) 2. malý zvon, kterým se zvoní klekání, klekáníček, -čku: z kostelíčku rozhlaholil se v. (Třeb.)