kunsthistorie, -e ž. (z něm. + řec.) hovor. a slang. dějiny umění; -historik, -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) (-historička, -y ž.) odborník v dějinách umění; student dějin umění; -historický příd.: k-é výklady