metrický II příd. vztahující se k metru (jednotce míry); fyz. m-á soustava založená na délkovém metru (a váze 1 dm3 vody při její největší hustotě); m. cent váha 100 kg (zn. q); tech. m. závit normalizovaný podle metrické soustavy