Írán, -u m. (6. j. -u, -ě) 1. část Přední Asie, náhorní planina mezi Kaspickým mořem a zálivem Perským 2. jeden ze stát; v Přední Asii (dř. Persie); Íránec, -nce m. příslušník národa indoevropského původu obývajícího Írán 2; íránský příd.: í-á náhorní planina; – í. šach; í-é kmeny; í-é jazyky skupina jazyků užívaných zvl. na území Íránu (např. perský, osetský, dále i kurdský, tádžický); í-á nafta