úprava, -y ž. 1. upravování, pořádání, uspořádávání (něčeho po vnější n. vnitřní stránce): pracovat na ú-ě terénu; postupná ú. cen; věnovat se ú-ě zevnějšku; dala se do ú-y oběda; složitá ú. masa, salátů (kuchařská) příprava; pracovat na ú-ě písně pro mužský sbor; provádět jazykovou, redakční ú-u textu; odb. technologický pochod, kterým se zlepšují vlastnosti, vzhled ap. materiálu n. výrobku, zušlechťování: tech. povrchová ú. výrobku; ú. odlitků, kovů; chemická, mechanická ú.; ú. vzduchu klimatizace; ú. papíru; horn., hut. ú. uhlí, rudy; vod. ú. vody (na pitnou, užitkovou ap.); text. ú. tkanin; nemačkavá ú.; kožel. ú. usní; – vod. stav. ú. toků soubor zásahů a opatření sloužící k zabránění jejich škodlivosti a k zvýšení užitečnosti; zeměd. chemická, mechanická ú. osiva (např. moření, třídění) 2. celkový, vnější vzhled, ráz něčeho, způsob uspořádání, upravení něčeho vůbec: slavnostní ú. sálu; sadová ú. náměstí; vkusná ú. výkladních skříní; dbát na ú-u zevnějšku; typografická ú. (knihy); zavést novou platovou ú-u; Slovanské tance v čtyřruční ú-ě; klavírní ú. orchestrální skladby; vydání v sešitové ú-ě; odb. ú. zboží způsob upravení vlastností, tvaru, barvy, obalu ap., adjustace; škol. ú. (písemných prací) vnější vzhled (jako klasifikovaná složka) †3. soubor předmětů, kt. tvoří vybavení něčeho, výstroj: vyučovací ú-y a pomůcky (Něm.); v bohaté se skvěli (kozáci) ú-ě (Čech) *4. ozdobná věc, ozdoba 1: šatí se slušně a čistě a po zvláštních ozdobách a ú-ách netouží (Prav.)