číselný příd. týkající se čísla, počtu; vyjádřený v číslech; početní: č. výraz; č. údaj; č. výsledek utkání; č. význam slov; č-á převaha; mat. č-á soustava; přirozená řada č-á; přísl. číselně: č. vyjádřit