časový příd. 1. vztahující se k času: č. údaj, odstup, plán, sled; č-á tíseň; č-á hranice; č-é zálohy; č-é pořadí; č. signál oznamující přesný čas; č-á mzda vyměřená podle času nutného k výkonu práce 2. týkající se současných poměrů; aktuální (op. zastaralý): č. popěvek; č. program, román; křížovka s č-ou tajenkou; č-á zpráva 3. jaz. vztahující se k určení slovesného času; vyjadřující vztah k času: č. význam slovesa; vedlejší věta č-á *4. nařízený na určitý čas, časovaný: č-á bomba; přísl. časově v. t.; podst. časovost v. t.