čurat ned. dět. a vulg. močit ○ předp. na-, po-, po- se, vy- se; nás. čurávati ○ předp. po- se