říše, bás. říš, -e ž. (z něm. zákl.) 1. velký státní celek složený zprav. z několika územních n. národních částí: rozsáhlá ř.; ř. (i Ř.) římská; ř. (i Ř.) velkomoravská; rozklad britské koloniální ř. impéria; carská ř. předrevoluční Rusko; Rakousko-uherská ř.; bývalá německá (i Německá) ř.; Němci z ř.; třetí ř. nacistické Německo; kniž. ust. spoj. nebeská ř., ř. slunce, ř. středu Čína; ř. vycházejícího slunce Japonsko 2. kniž. oblast, svět: ř. zvířat, hmyzu; ř. hvězd; ř. pohádek; ř. snů, fantazie; ř. tónů hudba; (cesta) do satanské ř. (Erb.) do pekla; říš nirvány (Zey.); odkázat do ř. bájí prokázat nepravdivost; bot., zool. souhrn všech rostlin n. všech živočichů jako systematická jednotka: ř. rostlinná; ř. živočišná