Špicberky, -ků m. pomn. (6. -ách) ostrovy v Sev. ledovém oceáně; špicberský příd.