Švéd, -a (1. mn. -ové, hovor. -i) (zast. ob. Švéda, Švejda, -y, Jir. aj.) m. (Švédka, -y ž.) příslušník germánského národa obývajícího Švédsko; Švédsko, -a s. (†Švédy, Švéd m. pomn., Pal.) jeden ze severských evropských států; švédský (zast. ob. švejdský) příd.: š. jazyk; š-á ruda, ocel; švejdské rejtharstvo (Jir.); zbož. š-é zápalky (dř.) bezpečnostní zápalky; sport. š. kajak stavěný napevno; š-á štafeta rozestavný běh na 400, 300, 200 a 100 m; těl. š-á gymnastika druh zdravotní gymnastiky; š-á bedna, š-á lavička druhy tělocvičného nářadí; kuch. š-á mísa upravená z různých studených pokrmů, zejm. z ryb; zeměd. š. jezdec; š-á bouda; š. jetel jetel zvrhlý (bot.); přísl. švédsky: mluvit š.