šedesát (†šedesáte Klicp. aj.) čísl. zákl. označuje počet šesti desítek: š. let; š. procent; kopa je š. kusů; šedesátkrát čísl. nás. příslovečná; šedesátý čísl. řad.: š-é narozeniny; š-á léta 19. století 1860-1869; šedesaterý čísl. druh. (o jmenných tvarech v. desaterý) jsoucí v šedesáti růz. druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) šedesát: š-é ovoce; š-y dveře; š. způsob; zpodst. šedesatero, -a s. šedesát jednotlivin stejného druhu; šedesátina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na šedesát stejných dílů; šedesátka, -y ž. v. t.