šimpanz, -e m. (1. mn. -i, -ové) (z afr.) africký lidoop (nejbližší lidskému typu): pár mladých š-ů; zool. rod Pan: š. učenlivý