železo, -a s. (6. j. -e, -u) 1. nejběžnější kov šedavé barvy, dobře tvárný, z jehož slitin se vyrábí většina strojů, nářadí ap.: měď, ž. a jiné kovy; hrouda ž-a; roztavené ž.; dost v zemi ž-a na dobré meče (Ner.); v ust. přirovnáních: tvrdý, pevný, silný, těžký jako ž.; kosti, svaly, nervy (jako) ze ž-a silné, pevné; ruka (jako) ze ž-a pádná; člověk (jako) ze ž-a odolný, zdravý, neúnavný; neústupný, neoblomný; umíněný, svéhlavý; pevného, přísného charakteru; srdce (jako) ze ž-a (čast. z kamene) zatvrzelé, necitelné; mohl by ž. lámat je silný, zdravý; nouze láme ž. (přísloví); kout ž., dokud je žhavé využívat příznivých okolností k jednání; už je ž. v ohni (Zaor.) už se o tom jedná, už se to brzy rozhodne; mít dvě ž-a (čast. želízka) v ohni počítat se dvěma možnostmi, jednat obojace, obojetně; chem. prvek šedé barvy z řady těžkých kovů, zn. Fe; miner. ž. pozemské, meteorické; hut. čisté ž.; technické ž.; surové ž.; slévárenské ž.; ž. s krychlovou plošně, prostorově uspořádanou mřížkou; slitiny ž-a; hutnictví ž-a a oceli 2. výrobek, výrobky ze železa (oceli), železné zboží, železný předmět, nástroj ap.: vrata pobitá ž-em; vlasy ž-em kadeřené (Jg.) kulmou; zaznělo zapadnutí ž-a (Ner.) zámku; na zuby nejlepší ž. (Jir.) kleště; sklad ž-a; ust. spoj. staré ž. nepotřebné, odložené, bezcenné kovové věci: sbírat, kupovat staré ž.; dát zařízení do starého ž-a vyřadit je; být ze starého ž-a mít zastaralé zvyky, názory; jít do starého ž-a být vyřazen (pro stáří ap.); nepatřit ještě do starého ž-a nebýt příliš starý, neschopný; expr. mít peněz jako želez velmi mnoho; stav., horol. stoupací ž-a; elektr. ztráty v ž-e v ocelovém materiálu tvořícím magnetický obvod elektrického stroje †3. brnění I, zbroj 1: (jezdec) byl všecek v ž-e (Vanč.) 4. kniž. a zast. vojenská moc, zbraně: bránit mír ž-em; zkouška ohněm a ž-em, přen. těžká; ohněm a ž-em podmanit nelítostným bojem; vládnout po ž-e (Z. Nej.) přísně; ž-a mocí pohromadě udržovat (národy) (Pal.) násilně 5. mn. ž-a kniž. (železná) pouta 1, okovy: vsadit, uvrhnout, dát do želez; odvést, odvléci v ž-ech; být, sedět v ž-ech 6. mn. ž-a železná past na zvěř: nalíčit, strojit ž-a na škodnou; lapit lišku do želez; mysl. talířová ž-a; zdrob. želízko v. t.