živočich, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -ších) organismus, zprav. účelně se pohybující z místa na místo, přijímající organickou potravu a dýchající kyslík (např. prvok, ryba, pták, savec): říše ž-ů, rostlin a nerostů; ž-ové mořští, stepní, suchozemští, tropičtí; čtvernohý ž.; člověk vyniká nad ostatní ž-y; zř. kolkolem ani ž-a (Jir.) nikdo; expr. (Dora ve škole) má otvírat hlavy dvaceti malým ž-ům (Wenig) dětem; hanl. sobecký ž. (Kapl.) (o člověku); ozval se v něm ž. choval se n. jednal pudově, jako zvíře; zool. vyšší, nižší ž-ové; jednobuněční, mnohobuněční ž-ové; zdrob. *-číšek, -ška m. (mn. 1. -škové, -šci, 6. -šcích): v peří se drží rozmanití ž-ové (Herrm.), -čišný v. t.