Nalezeno 67 heslových statí.

algolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v algologii; -logie, -e ž. (z lat. + řec.) nauka o řasách;

anestesiolog

[-zi-], anesteziolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) odborník v anesteziologii; -logi…

archeolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník v archeologii; -logie, -e ž.…

asyriolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v asyriologii; -logie, -e ž. nauka o jazyce, kultuře a ději…

balkanolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v balkanologii; -logie, -e ž. nauka o balkánských jazycích …

byzantolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v byzantologii; -logie, -e ž. nauka o byzantské vzdělanosti…

cytolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) odborník v cytologii; -logie, -e ž. odvětví biologie …

defektolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v defektologii; -logie, -e ž. (z lat. + řec. zákl.) nauka o…

dermatolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) med. odborný lékař chorob kožních; -l…

dialektolog

[dy-], -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník v dialektologii; -logie

egyptolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v egyptologii; -logie, -e ž. studijní a vědní obor zabývají…

ekolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) odborník v ekologii; -logie, -e ž. biol. nauka o vzáj…

embryolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v embryologii; -logie, -e ž. biol., anat. nauka o vývoji ži…

epidemiolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) odborník v epidemiologii; -logie, -e ž. med. nauka o…

eschatolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v eschatologii; -logie, -e ž. (z řec. zákl.) náb. učení o p…

etymolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec.) kdo se zabývá etymologií, odborník v etymologii; -logie, -e…

farmakolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník ve farmakologii; -logie, -e

fenomenolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) filos. stoupenec fenomenologie; -logie, -e ž. filos.

frazeolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) zř. kdo se zabývá frazeologií; -logie, -e ž. jaz. 1.

frenolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) odborník ve frenologii; -logie, -e ž. psych. nevědeck…

ftiseolog

[-tyze-], ftizeolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) odborník ve ftizeologii; -logie, -…

futurolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) řidč. odborník ve futurologii; -logie, -e ž. (z lat. + řec. zákl.) n…

fysiolog

, fyziolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) odborník ve fyziologii; -logie, -e ž. věda…

genealog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) odborník v genealogii; -logie, -e ž. 1. pomocná věda …

gerontolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) odborník v gerontologii; -logie, -e ž. nauka o stáří…

grafolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) kdo se zabývá grafologií; -logie, -e

gynekolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník v gynekologii; ženský lékař;…

herpetolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v herpetologii; -logie, -e ž. (z řec. zákl.) odvětví zoolog…

hethitolog

[chety-], chetitolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v chetitologii; -logie, -e ž. věda o ku…

hymnolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v hymnologii; -logie, -e ž. nauka o hymnech n. o nábož. pís…

charakterolog

(dř. též kar-), -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) odborník v charakterologii; -logie, -e

klimatolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) badatel, odborník v oboru klimatologie; -logie, -e ž.…

kriminolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z lat. + řec. zákl.) odborník v kriminologii; -logie, -e ž. nauka z…

kynolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník v kynologii; -logie, -e ž. n…

lepidopterolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) (-ložka, -y ž.) odborník v lepidopterologii; -logie,

lexikolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník v lexikologii; -logie, -e ž.…

lichenolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z lat. + řec. zákl.) odborník v lichenologii; -logie, -e ž. odvětví…

-logie

(z řec. logia nauka) druhá část složených slov označující nauku zabývající se tím, co je vyjádřeno č…

malakolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v malakologii; -logie, -e ž. (z řec. zákl.) odvětví zoologi…

meteorolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník v meteorologii; -logie, -e ž…

metodolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) odborník v metodologii; -logie, -e ž. nauka o obecné …

mineralog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z lat. + řec. zákl.) odborník v mineralogii; -logie

muzikolog

(dř. ps. musikolog), -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) odborník v muzikologii; -logie, -…

mykolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) odborník v mykologii; -logie, -e ž. nauka o houbách;

mytholog

[-to-], mytolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) odborník v mytologii; -logie, -e ž. 1…

oceánolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník v oceánologii; -logie, -e ž.…

oftalmolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) med. odborník v oftalmologii; oční lékař, okulista; -…

onkolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník v onkologii; -logie, -e ž. m…

parasitolog

[-zi-], parazitolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec.) odborník v parazitologii; -logie, -e ž.

pomolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (pomoložka, -y ž.) odborník v pomologii; -logie, -e ž. (z řec. zákl.…

revmatolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v revmatologii; -logie, -e ž. nauka o revmatických chorobác…

rhinolog

, rinolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v rinologii; -logie, -e ž. med. nauka o nemocech n…

seismolog

, seizmolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v seizmologii; pracovník v seizmografické labora…

semitolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v semitologii; -logie, -e ž. nauka o semitských jazycích, d…

sexuolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v sexuologii; -logie, -e ž. (z lat. + řec.) lékařský obor z…

sinolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z lat. + řec. zákl.) odborník v sinologii; -logie,

speleolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec.) kdo provádí výzkum jeskyň; jeskyňář; -logie, -e ž. vědní ob…

teleolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec.) kdo se zabývá teleologií, kdo teleologicky chápe dění světa…

teolog

, theolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) kdo se odborně zabývá teologií; studující t…

terminolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (terminoložka, -y ž.) odborník v terminologii; zř. expr. kdo tvoří n…

textolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) kdo se zabývá textologií, odborník v ní; -logie, -e ž. literárněvědn…

toxikolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) (z řec. zákl.) odborník v toxikologii; -logie, -e ž.…

traumatolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec.) odborník v traumatologii; -logie, -e ž. med. obor chirurgie…

venerolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z lat. + řec. zákl.) odborník ve venerologii; -logie, -e ž. med. na…

versolog

[-zo-], verzolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (-ložka, -y ž.) odborník ve verzologii; -logie, -e ž…

virolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z lat. + řec.) odborník ve virologii; -logie, -e ž. med. nauka o vi…

vulkanolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z lat. + řec. zákl.) odborník ve vulkanologii; -logie, -e ž. nauka …