Abrahám, -a m. bibl. jm. starozákonního patriarchy; v ust. rčeních (o věku padesáti let n. o velkém stáří): vidět, spatřit A-a dožít se padesáti let; je starý jako A., pamatuje A-a je velmi starý; jít, odejít k A-u, A-ovi zemřít; už je v lůně A-ově zemřel; syn, potomek A-ův Žid