Alpy, Alp ž. pomn. nejvyšší horstvo ve střední Evropě: rakouské, švýcarské, slovinské A.; Triglav v Julských Alpách; alpský příd.: a-é vrcholy; a-é ledovce; a-á údolí; a-é země; a-é rostliny rostoucí v Alpách; a-á růže název alpských červenokvětých druhů azalky n. pěnišníku; bot. psineček a.; bojínek a.; růže a-á; zool. tesařík a.; zajíc a.; voj. a-ští myslivci (v někt. armádách) vojáci vycvičení pro službu v horách, horští myslivci; sport. a-á kombinace sdružený lyžařský závod v sjezdových disciplínách