Argentina [-tý-], -y ž. jeden ze států ležících v jižní části Jižní Ameriky; Argentinec, -nce m. (Argentinka, -y ž.); argentinský příd.