Bavorsko, -a s., Bavory, -vor m. pomn. (6. -rech, -řích, 7. -ry) země ve východní části jižního Německa; Bavořan, -a m. (1. mn. -é) (Bavořanka, -y ž.); Bavor v. t.; bavorský příd.: b. zemský sněm; b-é hranice; b-é pivo